Περιγραφή

Υλικό: 100% πλαστικό PVC
Διάσταση: 61×88 mm.
Μπροστινό φύλλο, 4 κανονικοί αριθμοί (regular index)