Περιγραφή

Μπλοκ μπιρίμπας 30 x 21 mm. Τα μπλοκ είναι 100 φύλλων με αρίθμηση.