Περιγραφή

Μπλοκ κουμ-καν 8 στηλών 21 x 14,5 mm. ή 7 στηλών 22 x 11,5 mm. Τα μπλοκ είναι 100 φύλλων με αρίθμηση.